Category Archives: Uncategorized

Какво реално трябва да узнаем за Електроматериалите

Електроматериала е най-вече прилаган за частите използвани при разработката на почти всеки проект за електрическа инсталация. Това е възможно да варира от ел. инсталация за вила до голяма фабрика.


Тук ще разгледаме най-честите системи:
Електрически проводник и монтаж
Ел. проводник е тръбичка, като се разполага в ел. кабел за захранване или комуникации. Ел. проводикът е направен от твърда сплав; много-лека стомана, наречена IMC по-точно междинен тръбопровод; EMT или пък тръба за тънки стени е направен от ПВЦ, пластмаса или алуминий.
Електрически проводник и кабел
Електрическата жицита е изградена от метал, вид мед или друг метал, и тя придвижва ел. енергия през ел мрежата. Проводникът може да се прокарва над земята, през почвата, през тръбичка и е много гъвкав. Ел. жицата е покрита с гумен кожух в зависимост от използването.
Верижни прекъсвачи
Прекъсвачите са уреди, и те автоматично прекъсват предаване на електрически ток, за да се предпазят от късо съединение или натоварване. Авто прекъсвачите се използват от дома до най-значителните фабрики.
Ел. конектори
Ел. конекторите е част, и тя прави връзка с определен ел. кабел с напълно различен. Те могат да бъдат на закрито, на открито, срещу корозия дори и резистентни на експлозия.
Какви са най-често използваните уреди
Кутия за разклоняване
Разклонителните кутии са у-ва, и те се използват за свързване на проводници. Разклонителните кутии са предимно от метал или вид пласмаса.
Ел. канал
Това е проводник, който се използва за пренос на електричество, електрическият проводник е основният материал за ел. инсталации. Прехвърлянето на ток от източник към домакинство е възможно с подкрепата на електрически канал. Електрически проводници са направени от множество нишки, съединени заедно, а плътната жица е направена от единична жица, и тя е или от вид мед или алуминий. Те се използват в системи за захранващи кабели.
Видове скоби
Те са ел. материали, които се употребяват за укрепване на ел. проводите в правилното им състояние.
Батерии
Батерията е индивидуален, химически самозахранващ инструмент, и той може да създава ограничено по обем електрическа енергия, там където е необходимо. За разлика от нормалното електричество , което тече към къщата ви благодарение на проводници, които започват в ел. централата , батерията бавно преобразува химически вещества, вътре в нея, ел. енергия, стандартно се отделя за период от няколко дни, 2-3 седмици, няколко месеца или даже години.
Главната идея за пренасяне на ток не е чисто ново; хората задължително са имали начини да получават енергия в движение. Много праисторическите хора са знаели как да запалят дървесина, за да създадат топлина, а това е друг начин за производство на енергия ( вид топлина ) от химикали (изгарянето освобождава ел. енергия, използвайки химичната р-ция, наречена горене). Във времето на индустриалната революция (през XVIII-ти и XIX-ти век) човеците се научили как да изгарят въглища, да създават мощност. За разлика от този начин акумулаторните батерии ни предоставят на момента, преносима ел. енергия; въртите ек. ключа на вашия собствен електромобил и тя запалва бързо.
Типове батерии
Акумулаторните батерии може да се предлагат в различни видове, размери, напрежения и капацитет (по обем пълен заряд или ел. енергия). Макар че могат да са изработени с разнообразни елементи и електрод, принципно съществуват единствено два основни вида: първичен и вторичен. Първичните батерии са обикновени, за една употреба, които най-често не успяват да се пълнят пак; вторите батерии е възможно да се зареждат, понякога десетки пъти. Имате възможност да презареждате вторите електрически батерии единствено като дадете ток точно през тях в друга посока, в която нормално тече (когато се разрежда); обикновено няма как да направите тази стъпка с първите батерии.
От значение е да се каже, че електродите в 1 ел. батерия почти винаги са изработени от два различни материала (и така нито веднъж наистина няма да забележите два еднакви .

Регистриране на компания – сигурният старт на вашия собствен офис

Registration of foundation

Регистрацията на компания е важна мисия, с каквото се слагат основите на изцяло нов правен субект.

Към тази практика ще е нужно да се подходи с голямо наблюдение, и ще бъдат избягани евентуални бъдещи недоразумения при извършване работата по предназначение, за нейното нарастване или промяна.


Точно какъв е начина за регистриране на строителна фирма?


● Подборът на самата форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е много деликатен момент и правилното познаване на множеството предимства и недостатъците на всяка от тях е от ключово важно значение за перспективата на всяка една българска фирма. При регистрацията на фирма е нужно да бъдат взети предвид годишната отчетност, данъчното облагане, осигуровките и варианта на контролиране при специфичните правни извивки и т.н.;
● При фирменна регистрация трябва да се приготвят редица специфични документи, сред които са учредителният акт и протокола (имената на точно тези доста важни документации са индивидуални при отделни правни видове), заявления по модел и лиценз или позволение, ако естеството на дейността го изисква по наредба;
● Трябва да се открие набирателна сметка за началния капитал и да се внесе нужната от законовата разпоредба част от него;
● Точно преди подаването на документите за вписването им в Търговския Регистър е наложително да се внесе таксата на държавата;
● Нужните от АВ документации трябва да бъдат попълнени обстойно и да са предоставени по надлежния ред, тъй като при липси, грешки или неточни факти АВ ще откаже вписването.

За коректно и красиво попълване на документите регистрирането в ТР е много бързо (до 3 дни) и безпроблемно. Малко след регистрацията на фирмата в Агенцията по вписванията данните автоматично се изпращат в НАП.

Помощ от професионалист – тайната към сполуката

Опасно е да вярвате напълно на уеб пространството като единствен генератор на полезна информация за регистриране на фирма, още повече при непълно познаване на закона.

Свободно движещите се в интернет порстранството формуляри и бланки, които е нужен да се попълнят, могат да се окажат много стари, неточни или непълни.

Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при учредителния акт и протокола, понеже те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и бъдещата му активност.

Наемането на експерт за регистрацията на фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа дейност.

Ще имате възможност да обсъдите най-правилния вариант за личен избор на правна форма, когато много внимателно се запознаете с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на който се доверите, ще изработи абсолютно всички необходими документи и ще се постарае за правилното им вписване в ТР.

От вас се изисква само подпис, който би могъл да бъде предоставен и по електронен път чрез сканиране или снимка.
Регистрацията на фирма е комплексна активност, която изисква точност и професионализъм.

За да сте сигурни и спокойни за своята бъдеща активност, не правете компромиси при изграждането на нейните основи.

Открийте още:  събиране на вземания

Няколко причини, обясняващи защо прилагането на ментална математика е хубаво?

ментална аритметика

Навярно сте чували за способностите на децата от Азия да пресмятат с бързината на калкулатор, плюс това без да ползват каквито и да са техника и материали. Сигурно сте искали малчуганът ви да бъде толкова развито.

Осъществяването на тази мечта вече далеч не е до такава степен тежка, защото именно тези, на пръв поглед магически заложби, биха могли да се придобият след провеждане на курс по ментална аритметика.

нес някои по-големи обучителни центрове предоставят обучение на деца, срещайки ги с естеството и методиките за употребяване на ментална математика. Този различен метод притежава и десетки ползи за бъдещото образование на дечицата.

Добиване на ловкост за бързо ментално смятане

Често при децата се забелязват затруднения в смятането наум, често и като е въпрос за елементарни калкулации. Употребата на аритметични типове на ментална математика увеличава многократно скоростта и точността, с която може да бъде пресметната конкретна задача ментално.

Достигането до хубави резултати разбира се е обвързано със серия от задачи и провеждане на тренировки, за да остане чудесно усвоена техниката. Точно след курсовете си по умствена аритметика, детето успява да си обрисува сметките за минималното време от няколко секундички, а дори и за по-малко от секунда, и по този начин много бързо да отговори след събиране, изваждане, умножение или деление.

В следствие на достатъчно дълго обучение – някъде около година, даже и по-малките дечица биха могли да изчисляват изцяло ментално по-големи 4 или 5-цифрени числа.

Развитие на дясното и лявото мозъчно полукълбо

Традиционното учене по аритметика, с което всички ние сме преминали в училище, развива основно лявото полукълбо. Научни изследвания от доста време са установили, че дясната част на мозъка отговаря за обработката на невербалната информация.

Това ще покаже, че действията с калкулиращи образи, които създава мозъкът, стимулират развитието на дясното полукълбо, понеже то върши работа със символи и образи.

Смятащите тренировки, които се прилагат в умствената аритметика, са насочени към подобрението на 2-те полукълба на мозъка.

Увеличаване успехите по всички останали предмети в училище

Въпреки и с просто математическо-изчислителна насока, курсовете по умствена аритметика подобряват запаметяването като по този начин покачва концентрацията. След усвояване тактиката на иновативния метод, дечицата подобряват и резултатите си по останалите предмети в училището, заедно с пресмятанията.

Главните причини се дължат главно в комплексната обучителна програма по умствена аритметика, като подобрява както умствените усещания, така също и слуховите,тактилните и зрителните възможности на детето.

Натиснете тук:  ментална аритметика софия

Абсолютно всичко за бракоразвода от квалифицирана адвокатска кантора в Столицата

lawyer

Семейството е основна част в обществото и при възникване на проблеми между членовете му стабилността на конструкцията много бързо се разлюлява, а всичко това води много на брой противоречиви обстоятелства след себе си.

В случай, че запазването на семейноправните взаимоотношения е невъзможно, раздялата е търсен избор. Той е в състояние да се осъществи по два метода – по исков ред или по взаимно съгласие.

С прекратяването на брака идват по реда си и редица разнообразни въпроси с правна тематика, с които значителна част от населението не са наясно, а и не е необходимо. За подобен казус е препоръчително да потърсите услугите на сигурна правна кантора в София, да се запознаете отблизо с правните възможности, с които разполагате.

Повярвайте на отбор от висококвалифицирани и стимулирани адвокати с дълъг квалифициран опит и значителни знания в юридическата дисциплина, за да извлечете качествени правни съвети. В бонус с това, поради крехкостта на наранените взаимоотношения, повечето хора предпочитат наистина бързо решение на бракоразводните дела и това наистина се превръща в главна задача за всяка една адвокатска кантора в София.


Навременна консултация от сигурно добра правна кантора в столицата е наистина от изключително значение в този случай.

Правните услуги, които ще получите, са конкретно съобразени с личните ви намерения. В случай, че разводът е по съвместно съгласие, правен защитник от една добра адвокатска кантора в столицата ще се погрижи разбиратеслтвото да е така изработено, че да удовлетворява вашите желания по тема с исканите в него въпроси относно: права над детето/децата, ползване на семейно жилищно помещение и фамилно име, както и издръжка и лични отношения.

При разделяне по исков път виновността се разкрива и заради този повод задължително се консултирате с адвокатска кантора в София, с която да формирате известно доверие и постоянно общуване, за да разрешите абсолютно всеки юридически диспут, с който може да се сблъскате по време на делото.
Правната кантора ще подходи прецизно към вашия случаи според дадените обстоятелства, ще изготви задълбочен анализ и ще препоръча възможно най-добрите решения измежду постъпките, които бихте предприели.


В случай, че персоналните контакти между партньорите са значително обтегнати, възползвайте се от процесуалното представителство на вашия адвокат от правната кантора в София за ефикасно заразрешаване на противоречията.

Направете уговорка за среща с професионален юрист от адвокатска кантора „Тодор Мангъров“, гр. София и си изяснете абсолютно всички касаещи ви неща спрямо моментното действащо законодателство и актуалните нормативни актове.

Намерете цялата информация: адвокати софия

Какво са камините с ризи от вода?

fireplace

Камини с водни ризи са по-удобни и по-лесни за ползване в съпоставка с други уреди за отопление на дървесина. В действителност, те са по-лесни за поддръжка от тези на газ, нефт или печките на ток. Печките с пелети извършват работа с дървесни пелети, които представляват сбит дървен материал, наподобяващ храна за зайци. Ако имате камина вкъщи, то е възможно да обмислите възможността за покупка на допълнителна водна риза за камината, и така да преминете към по-икономичния и предпочитан екологично метод за отопление с дървесен материал.

Класическата пелетна камина е снабдена със специален сензор, които пресмята какво точно количество пелети е нужно да са изгорени, спрямо мащаба на стаята, която се затопля. Повечето модели пелетни камини с водна риза притежават поне две функции за настройване на топлината. Плюс това притежават индивидуална вентилационна система, пръскаща сформиралият се затоплен въздух. Пелетните камини с водна риза са доста икономични и не мърсят със сажди и прахови отлагания стаята, в което са поставени. В зависимост от модела пелетна камина, която искате, те могат да акумулират от 10.000 и 60.000 BTU/час (british thermal unit).

Камината на пелети с водна риза гори изключително ефективно пелетите и по време на действието на горене се образува минимално количество пушек, това е причината да не ви се налага да завързвате камината към системата за кумини. Газовете, които изгарят минават в малка тръба през стената на открито. Пелетните камини са оборудвани със специфична тръба Клас L, направена от стоамана, която не ръждясва отвътре, а отвън е подплътена с алуминий или цинк. Пелетните камини може да бъдат обвързани към коминната система, но с тръба, която е с по-малък размер от стандартния, изградена от стоамана, която не ръждясва.

Камините с пелети на водна риза се пълнят много по-рядко в съпоставка с други отоплителни уреди, топлещи с дървесина. Пълненето с пелети е от порядъка от един път на ден до два пъти за седем дена в зависимост от марката пелетна камина и вашите отоплителни нужди. За да презаредите камината с пелети, необходимо е просто да ги поставите в бункера на печката, който най-често е с обем от 15 до 58 кг пелети. Конкретната камина е снабдена със специално апаратче, наименовано свредел, така се прехвърлят пелетите от контейнера до капсулата в печката.

Цената на камини на пелети с водна риза са в рамките от 700 до 3000лв. Вложението в камина на пелети ще ви служи много години. Камините за вграждане с водна риза икономисват място и пораждат усещане за уют на къщата.

Мотофрезата – дясната ръка на човека в градинарството

Наясно ли сте какво реално изпълнява мотофрезата? Защо точно е назована “мото”? С какво точно тя е по-добра от традиционната фреза?

Много бързо и лесно ще може да отговорим на тези въпроси. Като за увод мотофрезата е уред, което служи за обработка на земята, малко преди да стартира фазаата на засяването. Ползва се за огромна площ земя, а не точно за ограничено място, като образец в двора ни. Има вариант, също така, да се ползва за персонални цели (в собствената ни градина, в двора ни), все пак ефективността на уреда е доста по-голяма, щом се използва за огромни мащаби от обработваема земя.

На второ място нарича се “мото”, защото в ядрото на въпросният уред се намира двигател с бензин, който с необходимата мощност, е в състояние да подкара мотофрезата, и така да върши тя своите собствени възможности. Не е изключено, че като стандартните двигатели на мпс-тата, така и този на мотофрезата има нужда от определено количество двигателно масло. С помощта на него машината ще работи гладко и по този начин нашата мотофреза ще ни служи без проблеми.

Трето и не на последно място, абсолютно всичко изброено до момента превръща мотофрезата в по-хубава от нормалната без двигателя. Мотофрезата работи много по-бързо, тъй като спестява време и човешки труд, просто е важно ползвателя да я управлява и насочва. Като знаем времето е наистина ценно и именно с въпросният уред за обработване на почвата то ще се спести, понеже работата ще е свършена много по-скоро, за разлика с обикновена фреза или ръчно.

Ето защо сме на мнение, че мотофрезите са хубав асистент на човека, спестяващи му време, ресурси и усилия, а в следствие на извършената дейност търсените резултати идват страшно бързо. Този специализиран инструмент улеснява до такова ниво човека, че той безпроблемно може да се ангажира за поддръжката на своята почва, използвайки най-хубавото пособие за това. Преди време старите стопани не са имали текущата възможност да разполагат с подобно средство, било то и с мотор, а са изпълнявали своите задължения ръчно. И благодарение на напредналата технология в днешно време всичко това е изпълнимо.

Мотофрезата върши главната дейност, за каквото е построена, а именно да натрошава най-горния, повърхностния слой на земята и така да предоставя правилните предпоставки точно след това обработената земя да бъде засята с нова реколта. Това се прави, понеже точно след като терена е бил изоран, са останали много големи бучки почва, които пречат да бъдат посети напълно нови семенца. Също и ако случайно са поникнали треви, те са изтръгнати, като се преминава с мотофрезата.

Натиснете тук: акумулаторен перфоратор

Якета за силния пол – стил и удобство в едно

male jacket

Във всеки един дрешник на мъжете има поне по няколко якета за мъже. Съвсем друга е темата точно какви е нужно да бъдат те? В крайна сметка от своето създаване, точно тази частица от дрешника на мъжете е прекарала големи изменения. Интересно е, че тренчовете и палтата не може да намерят място във всеки един дрешник, като якетата за мъже разполага всеки един индивид на по-силния пол. Основна причина за популярността на този конкретен вид дреха е, че те подаряват на мъжете изключителен комфорт и стил.

Днес имате възможност да намерите действително многообразие от модели на пазара. Премина периода, когато се шиеха единствено безинтересни и безлични модели якета за силния пол. Съвременният подбор на тази връхна дреха е толкова обогатен, че с пълно право имате възможността да се изгубите в него и трудно да намерите този вид, като безспорно да изобрази вашия личен вкус и стил на обличане. Модните дизайнери на по-големите брандове всеки един сезон се съперничат в надпреварата кой ще направи по-красиви, стилни и удобни кройки якета за мъже. Към днешна дата модата е точно като състезателна писта, като всеки от нас лавира по начин, който самостоятелно си избира. В случай, че имате желание да се измъкнете от застоя в гардероба си, е необходимо само и единствено да посетите определен физически магазин на известна марка, за да намерите несравнимо блаженство от дрехи за силния пол, включително мъжките якета. Модата винаги се стреми за универсалност и съвършенство, затова сред популярните модните дизайнерски къщи винаги можете бързо и лесно да намерите такива екземпляри, които чудесно да подскажат вашата индивидуалност.

Какви точно са тенденциите при мъжките якета?

Както при есенно-зимните, така и за пролетно-летните модели на якета за мъже се спазва основно нормата за грациозност, която за дизайна абсолютно винаги се показва на фокус, оставяйки след себе си нотка смелост.

Модерните якета за мъже не са издължени – реално това е идеалната дължина, която е комфортна и позволява да се чувствате комфортно и просторно във всякаква ситуация. Факт е, че за дългата си история, якетата за мъже са преминали през еволюцията си, за да достигнат максимална степен на комфорт, стил и удобство, което се иска от всеки един мъж, когато пазарува дадената дреха.

Показва ли дадена дамска чанта нрава на притежателката си?

bags for womenЗнаете ли, че определена дамска чанта предоставя повече полезна информация за стила и характера на нейната притежателка? В този случай, има два типа дами – тези, отнасящи се разпуснато към личната си чанта и пълнежа, намиращ се в нея и такива, грижещи се добре за вещите, разположени в тяхната дамска чанта, а въпреки това се грижат и за самата нея и то доста добре!

Според анализатори, всяка една дамска чанта притежава индивидуален характер, огледало на онзи, на неговата притежателка. Правенето на този извод е абсолючно нормално имайки предвид, че в търговската мрежа има огромно количество дамски чанти, продаващи се – съществено различни екземпляри, визия, предопределение, обем, функционалност, големина и т.н.

Налице са много начини и различни методи, като по тях ще е възможно да се анализира темперамента на един човек, а притежанието на женска чанта е именно един от вариантите, чрез който можете да разберете доста за дамата-собственик на дадената дамска чанта. Всичко това е осъществимо по два начина. Първият е базирайки се на външните белези, като вече отбелязохме (модел, визия и т.н.), втория е благодарение на съдържанието намиращо се в конкретната чанта, в самата и вътрешност.

Вещите е възможно да са подредени, но е възможно да бъдат и разпиляни. Определянето на общото състояние, намиращи се предметите в съответната чанта – разхвърляни или подредени, помага за по-лесното изучаване на характера, на жената-собственик на чантата.

Интересен факт е, че в не малко западни страни, при кандидатстване за длъжност и явяване на интервю, някои работодатели имат изискване или просто най-вероятно практика да желаят от претендентките за позицията, да изчистят абсолютно цялото съдържание, което се намира в конкретната женска чанта като на основание на откритото, те решават дали наистина да наемат конкретната госпожа или не.

Може и да бъде доста абсурдно, но е реалност, че този начин действа положително, не само е качествен, но и адски правилен!

Разбира се това е така, защото в отделните типове чанти за жени, има разновиден пълнеж. Например, в доста дамски чанти съществуват продукти, закупени от кварталния пазар. Друг тип чанти са предназначени за козметика, други единствено за телефон и портмоне (защото са мънички) и съществуват доста дамски чанти, които можете спокойно да заварите в небрежен вид, по-конкретно да откриете в предметите хартийки, позлвани салфетки и т.н. Тоест доста неща, които показват, че съответната дама е неподредена.

Важно ли е наличието на касови апарати?

cash register
Всички знаем, че сме задължени да съхраняваме фискалната бележка поне до напускане на търговския обект, при посещението си. И повечето от клиентите са разбрали, че понякога е много полезно да задържаме фискалните бележки малко по-дълго в нас, защото се появяват много непредвидени ситуации, в крайна сметка фискалният бон е помощ на много голяма част от питанките, които се появяват.

Защо е важно да следим дали търговските обекти, които посещаваме, разполагат с касови апарати?

Да вземем касова бележка е не просто нашата задача, а и задължение. Всеки търговски обект или място, от където можете да закупите даденият услуга или продукт, е необходимо да има касов апарат задължително. И абсолютно никой не трябва да толерира и да подминава с лека ръка пропуска на фискалния апарат. Касовата бележка, излизайки от магазина, е този лист, с който е възможно да докажете, че това, което имате в багажа или колата си, реално е Вашето и че не сте го взели неправомерно. Ако случайно сте притежател на магазин и фискалното Ви устройство не издава касови бележки по незнайна за вас вина, не го оставяйте настрана, а потърсете експертните услуги на компания, знаеща как да поправи неприятния проблем.

Вярвайте на компютърните системи и счетоводните програми.

Да разполагате с фискален апарат в магазина си е Ваш ангажимент, което вярваме да спазвате. Но съществуват и доста продукти и услуги, предлагани на пазара, които могат много да улеснят работата Ви. Говорим за притежаването на счетоводен и складов софтуер, които задължително ще направят работния процес в пъти по-лек, лесен и приятен.

Гранд Каньон София – Новият начин на живот

luxury apartments

Каньон е най-новия и първият по рода си план в страната ни на Гаранти Коза – голям интернационален инвеститор с голям опит в строителството. Учредена през 1948 год. в Турция, Анкара, в наши дни фирмата е една от най- почитаните и желани в жилищния сектор, като в Турция, така и Дубай, Русия, Япония.

Гаранти Коза разполага над 200 изградени проекти, като малка част са: – 1-вата метро линия в Истанбул, Огромния Форд завод „ Отосан” локализиран на площ един милион квадратни метра, АККОЗА – Проект за жилища, включващ 7 000 апартаменти, Коза Парк – Проект на най- голямото изкуствено езеро, заобиколено от 4 жилищни сгради и над 2 500 апартаменти.

Разположен в най – бързо еволюиращите се квартали в София, Младост 3, Гранд Каньон предоставя всичко от което може да се интересува едно настоящо семейство. Непосредствената близост до важни пътни аретерии, офис локации и прекрасна гледка към една от хубавите планини в България – Витоша, като и лесния достъп до Софийското метро, благодарение на топла връзка ще са само малка част от характеристиките и комуникативността на района, както и комфорт, който комплексът ще предложи на своите собствени обитатели.

Гранд Каньон София ще се състои от 3 сгради за живеене, имащи наименованията на едни от най-известните планини в България – Рила, Витоша и Пирин, намиращи се на 32К кв. метра, открит търговски център (алейно разположени магазини, скъпи заведения и ресторанти) и паркинг под земята с над 1000 паркоместа, до които абсолютно всеки апартамент в сградите ще има удобна топла връзка. Спрямо една от последните тенденции в строителството на сгради, архитектът на Гранд Каньон София – Джон Жерде, създава уникално единство между ландшафтен дизайн и модерна архитектурна линия.

Професионално планираното пространство, дава личното спокойствие на живущите в Гранд Каньон, при положение, че едновременно с това им предоставя нужните за абсолютно всеки съвременен човек условия локализирани на едно кътче. Пресмятайки забързания живот на модерния човек, Гранд Каньон комбинира нужните забавления в града с красивия чар на големия дял зелени участъци, намиращи се около комплекса.

Строителството обхваща 765 апартамента, поставени на разгъната застроена площ от около 138К кв. метра. Рила Резидънс ще стане 30 етажна жилищна сграда, която впечатлява с невероятна модулна архитектура. До 17-тия етаж в сградата ще се разположи 5 звезден хотел – един от най-известните брандове в света, а от 18 – 30 етаж ще са разположени ВИП резиденции. В комплекса ще е разположена и офтеомологична клиника (1.2К кв.м.) – 2та по големина на Балканския полуостров. Аналог на най-модерната и голяма такава, намираща се в Истанбул. Живущите в Гранд Каньон ще разполагат и с фитнес център, wellness и плувен басейн.

Прочетете пълната информация: http://www.grandkanyon.com/estate