Регистриране на компания – сигурният старт на вашия собствен офис

Registration of foundation

Регистрацията на компания е важна мисия, с каквото се слагат основите на изцяло нов правен субект.

Към тази практика ще е нужно да се подходи с голямо наблюдение, и ще бъдат избягани евентуални бъдещи недоразумения при извършване работата по предназначение, за нейното нарастване или промяна.


Точно какъв е начина за регистриране на строителна фирма?


● Подборът на самата форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е много деликатен момент и правилното познаване на множеството предимства и недостатъците на всяка от тях е от ключово важно значение за перспективата на всяка една българска фирма. При регистрацията на фирма е нужно да бъдат взети предвид годишната отчетност, данъчното облагане, осигуровките и варианта на контролиране при специфичните правни извивки и т.н.;
● При фирменна регистрация трябва да се приготвят редица специфични документи, сред които са учредителният акт и протокола (имената на точно тези доста важни документации са индивидуални при отделни правни видове), заявления по модел и лиценз или позволение, ако естеството на дейността го изисква по наредба;
● Трябва да се открие набирателна сметка за началния капитал и да се внесе нужната от законовата разпоредба част от него;
● Точно преди подаването на документите за вписването им в Търговския Регистър е наложително да се внесе таксата на държавата;
● Нужните от АВ документации трябва да бъдат попълнени обстойно и да са предоставени по надлежния ред, тъй като при липси, грешки или неточни факти АВ ще откаже вписването.

За коректно и красиво попълване на документите регистрирането в ТР е много бързо (до 3 дни) и безпроблемно. Малко след регистрацията на фирмата в Агенцията по вписванията данните автоматично се изпращат в НАП.

Помощ от професионалист – тайната към сполуката

Опасно е да вярвате напълно на уеб пространството като единствен генератор на полезна информация за регистриране на фирма, още повече при непълно познаване на закона.

Свободно движещите се в интернет порстранството формуляри и бланки, които е нужен да се попълнят, могат да се окажат много стари, неточни или непълни.

Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при учредителния акт и протокола, понеже те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и бъдещата му активност.

Наемането на експерт за регистрацията на фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа дейност.

Ще имате възможност да обсъдите най-правилния вариант за личен избор на правна форма, когато много внимателно се запознаете с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на който се доверите, ще изработи абсолютно всички необходими документи и ще се постарае за правилното им вписване в ТР.

От вас се изисква само подпис, който би могъл да бъде предоставен и по електронен път чрез сканиране или снимка.
Регистрацията на фирма е комплексна активност, която изисква точност и професионализъм.

За да сте сигурни и спокойни за своята бъдеща активност, не правете компромиси при изграждането на нейните основи.

Открийте още:  събиране на вземания

Няколко причини, обясняващи защо прилагането на ментална математика е хубаво?

ментална аритметика

Навярно сте чували за способностите на децата от Азия да пресмятат с бързината на калкулатор, плюс това без да ползват каквито и да са техника и материали. Сигурно сте искали малчуганът ви да бъде толкова развито.

Осъществяването на тази мечта вече далеч не е до такава степен тежка, защото именно тези, на пръв поглед магически заложби, биха могли да се придобият след провеждане на курс по ментална аритметика.

нес някои по-големи обучителни центрове предоставят обучение на деца, срещайки ги с естеството и методиките за употребяване на ментална математика. Този различен метод притежава и десетки ползи за бъдещото образование на дечицата.

Добиване на ловкост за бързо ментално смятане

Често при децата се забелязват затруднения в смятането наум, често и като е въпрос за елементарни калкулации. Употребата на аритметични типове на ментална математика увеличава многократно скоростта и точността, с която може да бъде пресметната конкретна задача ментално.

Достигането до хубави резултати разбира се е обвързано със серия от задачи и провеждане на тренировки, за да остане чудесно усвоена техниката. Точно след курсовете си по умствена аритметика, детето успява да си обрисува сметките за минималното време от няколко секундички, а дори и за по-малко от секунда, и по този начин много бързо да отговори след събиране, изваждане, умножение или деление.

В следствие на достатъчно дълго обучение – някъде около година, даже и по-малките дечица биха могли да изчисляват изцяло ментално по-големи 4 или 5-цифрени числа.

Развитие на дясното и лявото мозъчно полукълбо

Традиционното учене по аритметика, с което всички ние сме преминали в училище, развива основно лявото полукълбо. Научни изследвания от доста време са установили, че дясната част на мозъка отговаря за обработката на невербалната информация.

Това ще покаже, че действията с калкулиращи образи, които създава мозъкът, стимулират развитието на дясното полукълбо, понеже то върши работа със символи и образи.

Смятащите тренировки, които се прилагат в умствената аритметика, са насочени към подобрението на 2-те полукълба на мозъка.

Увеличаване успехите по всички останали предмети в училище

Въпреки и с просто математическо-изчислителна насока, курсовете по умствена аритметика подобряват запаметяването като по този начин покачва концентрацията. След усвояване тактиката на иновативния метод, дечицата подобряват и резултатите си по останалите предмети в училището, заедно с пресмятанията.

Главните причини се дължат главно в комплексната обучителна програма по умствена аритметика, като подобрява както умствените усещания, така също и слуховите,тактилните и зрителните възможности на детето.

Натиснете тук:  ментална аритметика софия

Абсолютно всичко за бракоразвода от квалифицирана адвокатска кантора в Столицата

lawyer

Семейството е основна част в обществото и при възникване на проблеми между членовете му стабилността на конструкцията много бързо се разлюлява, а всичко това води много на брой противоречиви обстоятелства след себе си.

В случай, че запазването на семейноправните взаимоотношения е невъзможно, раздялата е търсен избор. Той е в състояние да се осъществи по два метода – по исков ред или по взаимно съгласие.

С прекратяването на брака идват по реда си и редица разнообразни въпроси с правна тематика, с които значителна част от населението не са наясно, а и не е необходимо. За подобен казус е препоръчително да потърсите услугите на сигурна правна кантора в София, да се запознаете отблизо с правните възможности, с които разполагате.

Повярвайте на отбор от висококвалифицирани и стимулирани адвокати с дълъг квалифициран опит и значителни знания в юридическата дисциплина, за да извлечете качествени правни съвети. В бонус с това, поради крехкостта на наранените взаимоотношения, повечето хора предпочитат наистина бързо решение на бракоразводните дела и това наистина се превръща в главна задача за всяка една адвокатска кантора в София.


Навременна консултация от сигурно добра правна кантора в столицата е наистина от изключително значение в този случай.

Правните услуги, които ще получите, са конкретно съобразени с личните ви намерения. В случай, че разводът е по съвместно съгласие, правен защитник от една добра адвокатска кантора в столицата ще се погрижи разбиратеслтвото да е така изработено, че да удовлетворява вашите желания по тема с исканите в него въпроси относно: права над детето/децата, ползване на семейно жилищно помещение и фамилно име, както и издръжка и лични отношения.

При разделяне по исков път виновността се разкрива и заради този повод задължително се консултирате с адвокатска кантора в София, с която да формирате известно доверие и постоянно общуване, за да разрешите абсолютно всеки юридически диспут, с който може да се сблъскате по време на делото.
Правната кантора ще подходи прецизно към вашия случаи според дадените обстоятелства, ще изготви задълбочен анализ и ще препоръча възможно най-добрите решения измежду постъпките, които бихте предприели.


В случай, че персоналните контакти между партньорите са значително обтегнати, възползвайте се от процесуалното представителство на вашия адвокат от правната кантора в София за ефикасно заразрешаване на противоречията.

Направете уговорка за среща с професионален юрист от адвокатска кантора „Тодор Мангъров“, гр. София и си изяснете абсолютно всички касаещи ви неща спрямо моментното действащо законодателство и актуалните нормативни актове.

Намерете цялата информация: адвокати софия