Какво реално трябва да узнаем за Електроматериалите

Електроматериала е най-вече прилаган за частите използвани при разработката на почти всеки проект за електрическа инсталация. Това е възможно да варира от ел. инсталация за вила до голяма фабрика.


Тук ще разгледаме най-честите системи:
Електрически проводник и монтаж
Ел. проводник е тръбичка, като се разполага в ел. кабел за захранване или комуникации. Ел. проводикът е направен от твърда сплав; много-лека стомана, наречена IMC по-точно междинен тръбопровод; EMT или пък тръба за тънки стени е направен от ПВЦ, пластмаса или алуминий.
Електрически проводник и кабел
Електрическата жицита е изградена от метал, вид мед или друг метал, и тя придвижва ел. енергия през ел мрежата. Проводникът може да се прокарва над земята, през почвата, през тръбичка и е много гъвкав. Ел. жицата е покрита с гумен кожух в зависимост от използването.
Верижни прекъсвачи
Прекъсвачите са уреди, и те автоматично прекъсват предаване на електрически ток, за да се предпазят от късо съединение или натоварване. Авто прекъсвачите се използват от дома до най-значителните фабрики.
Ел. конектори
Ел. конекторите е част, и тя прави връзка с определен ел. кабел с напълно различен. Те могат да бъдат на закрито, на открито, срещу корозия дори и резистентни на експлозия.
Какви са най-често използваните уреди
Кутия за разклоняване
Разклонителните кутии са у-ва, и те се използват за свързване на проводници. Разклонителните кутии са предимно от метал или вид пласмаса.
Ел. канал
Това е проводник, който се използва за пренос на електричество, електрическият проводник е основният материал за ел. инсталации. Прехвърлянето на ток от източник към домакинство е възможно с подкрепата на електрически канал. Електрически проводници са направени от множество нишки, съединени заедно, а плътната жица е направена от единична жица, и тя е или от вид мед или алуминий. Те се използват в системи за захранващи кабели.
Видове скоби
Те са ел. материали, които се употребяват за укрепване на ел. проводите в правилното им състояние.
Батерии
Батерията е индивидуален, химически самозахранващ инструмент, и той може да създава ограничено по обем електрическа енергия, там където е необходимо. За разлика от нормалното електричество , което тече към къщата ви благодарение на проводници, които започват в ел. централата , батерията бавно преобразува химически вещества, вътре в нея, ел. енергия, стандартно се отделя за период от няколко дни, 2-3 седмици, няколко месеца или даже години.
Главната идея за пренасяне на ток не е чисто ново; хората задължително са имали начини да получават енергия в движение. Много праисторическите хора са знаели как да запалят дървесина, за да създадат топлина, а това е друг начин за производство на енергия ( вид топлина ) от химикали (изгарянето освобождава ел. енергия, използвайки химичната р-ция, наречена горене). Във времето на индустриалната революция (през XVIII-ти и XIX-ти век) човеците се научили как да изгарят въглища, да създават мощност. За разлика от този начин акумулаторните батерии ни предоставят на момента, преносима ел. енергия; въртите ек. ключа на вашия собствен електромобил и тя запалва бързо.
Типове батерии
Акумулаторните батерии може да се предлагат в различни видове, размери, напрежения и капацитет (по обем пълен заряд или ел. енергия). Макар че могат да са изработени с разнообразни елементи и електрод, принципно съществуват единствено два основни вида: първичен и вторичен. Първичните батерии са обикновени, за една употреба, които най-често не успяват да се пълнят пак; вторите батерии е възможно да се зареждат, понякога десетки пъти. Имате възможност да презареждате вторите електрически батерии единствено като дадете ток точно през тях в друга посока, в която нормално тече (когато се разрежда); обикновено няма как да направите тази стъпка с първите батерии.
От значение е да се каже, че електродите в 1 ел. батерия почти винаги са изработени от два различни материала (и така нито веднъж наистина няма да забележите два еднакви .