Няколко причини, обясняващи защо прилагането на ментална математика е хубаво?

ментална аритметика

Навярно сте чували за способностите на децата от Азия да пресмятат с бързината на калкулатор, плюс това без да ползват каквито и да са техника и материали. Сигурно сте искали малчуганът ви да бъде толкова развито.

Осъществяването на тази мечта вече далеч не е до такава степен тежка, защото именно тези, на пръв поглед магически заложби, биха могли да се придобият след провеждане на курс по ментална аритметика.

нес някои по-големи обучителни центрове предоставят обучение на деца, срещайки ги с естеството и методиките за употребяване на ментална математика. Този различен метод притежава и десетки ползи за бъдещото образование на дечицата.

Добиване на ловкост за бързо ментално смятане

Често при децата се забелязват затруднения в смятането наум, често и като е въпрос за елементарни калкулации. Употребата на аритметични типове на ментална математика увеличава многократно скоростта и точността, с която може да бъде пресметната конкретна задача ментално.

Достигането до хубави резултати разбира се е обвързано със серия от задачи и провеждане на тренировки, за да остане чудесно усвоена техниката. Точно след курсовете си по умствена аритметика, детето успява да си обрисува сметките за минималното време от няколко секундички, а дори и за по-малко от секунда, и по този начин много бързо да отговори след събиране, изваждане, умножение или деление.

В следствие на достатъчно дълго обучение – някъде около година, даже и по-малките дечица биха могли да изчисляват изцяло ментално по-големи 4 или 5-цифрени числа.

Развитие на дясното и лявото мозъчно полукълбо

Традиционното учене по аритметика, с което всички ние сме преминали в училище, развива основно лявото полукълбо. Научни изследвания от доста време са установили, че дясната част на мозъка отговаря за обработката на невербалната информация.

Това ще покаже, че действията с калкулиращи образи, които създава мозъкът, стимулират развитието на дясното полукълбо, понеже то върши работа със символи и образи.

Смятащите тренировки, които се прилагат в умствената аритметика, са насочени към подобрението на 2-те полукълба на мозъка.

Увеличаване успехите по всички останали предмети в училище

Въпреки и с просто математическо-изчислителна насока, курсовете по умствена аритметика подобряват запаметяването като по този начин покачва концентрацията. След усвояване тактиката на иновативния метод, дечицата подобряват и резултатите си по останалите предмети в училището, заедно с пресмятанията.

Главните причини се дължат главно в комплексната обучителна програма по умствена аритметика, като подобрява както умствените усещания, така също и слуховите,тактилните и зрителните възможности на детето.

Натиснете тук:  ментална аритметика софия