Регистриране на компания – сигурният старт на вашия собствен офис

Registration of foundation

Регистрацията на компания е важна мисия, с каквото се слагат основите на изцяло нов правен субект.

Към тази практика ще е нужно да се подходи с голямо наблюдение, и ще бъдат избягани евентуални бъдещи недоразумения при извършване работата по предназначение, за нейното нарастване или промяна.


Точно какъв е начина за регистриране на строителна фирма?


● Подборът на самата форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е много деликатен момент и правилното познаване на множеството предимства и недостатъците на всяка от тях е от ключово важно значение за перспективата на всяка една българска фирма. При регистрацията на фирма е нужно да бъдат взети предвид годишната отчетност, данъчното облагане, осигуровките и варианта на контролиране при специфичните правни извивки и т.н.;
● При фирменна регистрация трябва да се приготвят редица специфични документи, сред които са учредителният акт и протокола (имената на точно тези доста важни документации са индивидуални при отделни правни видове), заявления по модел и лиценз или позволение, ако естеството на дейността го изисква по наредба;
● Трябва да се открие набирателна сметка за началния капитал и да се внесе нужната от законовата разпоредба част от него;
● Точно преди подаването на документите за вписването им в Търговския Регистър е наложително да се внесе таксата на държавата;
● Нужните от АВ документации трябва да бъдат попълнени обстойно и да са предоставени по надлежния ред, тъй като при липси, грешки или неточни факти АВ ще откаже вписването.

За коректно и красиво попълване на документите регистрирането в ТР е много бързо (до 3 дни) и безпроблемно. Малко след регистрацията на фирмата в Агенцията по вписванията данните автоматично се изпращат в НАП.

Помощ от професионалист – тайната към сполуката

Опасно е да вярвате напълно на уеб пространството като единствен генератор на полезна информация за регистриране на фирма, още повече при непълно познаване на закона.

Свободно движещите се в интернет порстранството формуляри и бланки, които е нужен да се попълнят, могат да се окажат много стари, неточни или непълни.

Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при учредителния акт и протокола, понеже те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и бъдещата му активност.

Наемането на експерт за регистрацията на фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа дейност.

Ще имате възможност да обсъдите най-правилния вариант за личен избор на правна форма, когато много внимателно се запознаете с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на който се доверите, ще изработи абсолютно всички необходими документи и ще се постарае за правилното им вписване в ТР.

От вас се изисква само подпис, който би могъл да бъде предоставен и по електронен път чрез сканиране или снимка.
Регистрацията на фирма е комплексна активност, която изисква точност и професионализъм.

За да сте сигурни и спокойни за своята бъдеща активност, не правете компромиси при изграждането на нейните основи.

Открийте още:  събиране на вземания